Se aprobă plata din bugetul Ministerului Sănătăţii a cheltuielilor aferente tratamentului în străinătate pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, denumite în continuare victime, care beneficiază de tratament medical în străinătate în perioada 2015-2018, în continuarea tratamentului acordat în regim de spitalizare în unităţi sanitare publice din România şi din străinătate.

 

http://lege5.ro/Gratuit/geztgnbugazq/ordonanta-de-urgenta-nr-74-2016-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-56-2015-privind-plata-tratamentului-in-strainatate-al-persoanelor-a-caror-stare-de-sanatate-a-fo