Termeni și condiții

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

Cadru general și drepturi de proprietate

Site-ul www.colectivgtg.com și toate serviciile aferente acesteia sunt deținute și administrate de către Asociația Colectiv GTG3010. Aceşti termeni şi condiţii definesc modul în care puteţi folosi această website şi serviciile aferente. Aceşti termeni şi condiţii pot suferi modificări pe parcursul perioadei de funcţionare a platformei, în funcţie de schimbările intervenite în funcţionarea acesteia, în ceea ce priveşte legislaţia aplicabilă sau din orice altă cauză considerată de către noi ca fiind generatoare de modificări. Rămâne în responsabilitatea dumneavoastră să accesaţi şi să verificaţi acest document în momentul în care accesaţi site-ul online. Întregul conţinut al platformei este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (în continuare, Legea Dreptului de Autor), toate drepturile fiind rezervate. Folosind site-ul colectivgtg.com şi serviciile conexe veţi putea dona pentru unul sau mai multe proiecte derulate de Asociaţia Colectiv GTG 3010. Este interzisa orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vânzare, închiriere, licentiere sau publicare de materiale de pe portal (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activităţi sau de suportul pe care s-ar salva materialele în vederea îndeplinirii acţiunilor menţionate anterior) de către orice terţă persoană, indiferent dacă pentru un scop direct comercial sau de oricare altă natură pecuniară, fără acordul scris prealabil din partea Colectiv GTG 3010. Descărcarea sau copierea prin orice metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauza licenţa programelor de software sau drepturile asupra materialelor. Asociaţia Colectiv GTG 3010 îşi rezervă dreptul de a elimina orice postare de pe prezentul site în cazul în care constată că aceasta încalcă legea, bunele moravuri ori depăşeşte scopul/ obiectul declarat al acestui site.

Confidenţialitate

Colectăm și folosim date personale referitoare la persoane fizice ca parte a activităților noastre. Facem asta tocmai ca parte a modului în care desfășurăm activitățile prin care susţinem persoanele care suferă în urma incendiilor. De asemenea, colectăm date personale minime despre persoanele care se înscriu la evenimentele şi newsletterele noastre. Această politică de confidențialitate stabilește modul în care Asociaţia Colectiv3010 colectează și utilizează datele personale.

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale la Asociaţia Colectiv GTG3010. Prin urmare, ne străduim să procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (“GDPR”).

Cum sunt definite datele personale?

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , de identitate economică, culturală sau socială.

Domeniul de aplicare

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale beneficiarilor proiectelor noastre, parteneri, donatori, alte persoane care contactează și vizitează www.colectivgtg.ro și reprezentanții acestora, angajați, voluntari, interni sau asociați și se aplică datelor colectate prin accesarea site-ului Asociaţiei Colectiv GTG3010 precum celorlalte date personale pe care  Asociaţia Colectiv GTG3010 colectează prin email sau evenimente offline.

Politica de confidențialitate descrie:

 • scopurile pentru care  Asociaţia Colectiv GTG3010 colectează și utilizează datele dvs. personale;
 • temeiurile pentru prelucrarea datelor
 • categoriile de date cu caracter personal pe care  Asociaţia Colectiv GTG3010 le colectează și procesează;
 • durata procesării acestor date;
 • drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • către cine poate dezvălui Asociaţia Colectiv GTG3010 datele personale

SCOPURI, TEMEIURI PENTRU PRELUCRARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii cu  Asociaţia Colectiv GTG3010, tu, ca persoană fizică, poți fi supus activităților de prelucrare a datelor pe care le desfășoară  Asociaţia Colectiv GTG3010. Astfel,  Asociaţia Colectiv GTG 3010 utilizează datele dvs. personale în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un donator al Asociaţiei Colectiv GTG 3010:

1.1. Furnizarea de informații despre Asociaţia Colectiv GTG3010

Asociaţia Colectiv GTG 3010 utilizează datele dvs. personale relevante pentru a furniza informații despre activitatea Colectiv GTG 3010, rapoartele anuale sau transparența financiară.

1.2. Comunicare

Asociaţia Colectiv GTG3010 utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu activitatea  Asociaţiei Colectiv GTG3010, proiecte, evenimente și orice alte probleme relevante.  Asociaţia Colectiv GTG3010 se bazează în acest caz pe acceptarea statutului Asociaţiei Colectiv GTG3010 ca temei pentru prelucrare.

1.3 Trimiterea de newslettere

Asociaţia Colectiv GTG3010 poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newslettere despre activitățile, proiectele, întâlnirile, comunicatele de presă, documentele de poziție, evenimentele, invitațiile și orice alte informații relevante ale Asociaţia Colectiv GTG3010, dar numai dacă v-ați abonat sau v-ați dat consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newslettere în viitor făcând clic pe linkul “dezabonare” (găsit în subsolul paginii) atunci când primiți e-mailul respectiv sau scriindu-ne la contact@colectivgtg.com.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, adresa, suma donată, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

2. Dacă sunteți beneficiar al unuia dintre proiectele noastre sau sunteți abonat la newsletter

2.1. Furnizarea de informații despre activitatea COLECTIV GTG 3010

Asociaţia Colectiv GTG3010 utilizează datele personale relevante pentru a furniza informații despre rapoartele de activitate, proiectele anterioare, în curs sau viitoare, evenimente, întâlniri, documente de poziție, comunicate de presă, calls to action, sondaje sau orice alte informații relevante pentru mediul ONG și orice alte informații specifice ce țin de activitatea noastră.

2.2. Comunicare

Asociaţia Colectiv GTG3010 utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu evenimentele  Asociaţiei Colectiv GTG 3010, întâlniri cu autoritățile, documente de poziție, rapoarte de activitate, proiecte anterioare, în curs sau viitoare, apeluri la acțiune, anchete, legislație importantă și orice alte informații relevante . De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

2.3 Trimiterea de newslettere

Asociaţia Colectiv GTG 3010 poate utiliza, de asemenea, datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică newsletter despre activitatea Asociaţiei Colectiv GTG 3010, proiecte, comunicatele de presă ale Asociaţiei Colectiv GTG 3010, documentele de poziție, invitații la evenimente și orice alte informații relevante, dar numai dacă v-ați abonat sau ne-ați dat consimțământul pentru o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi newsletter în viitor făcând click pe “Dezabonați” atunci când primiți e-mailul sau să ne scrieți la contact@colectivgtg.com.

În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de către un partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, ocupația, e-mailul, telefonul, datele de identificare.

3. Dacă sunteți partener, colaborator (inclusiv voluntari) sau un furnizor de servicii al / pentru  Asociaţia Colectiv GTG 3010

3.1. Menținerea relației noastre contractuale

Asociaţia Colectiv GTG 3010 utilizează datele dvs. personale relevante pentru a ne menține relația contractuală care vine în sprijinul activităţii noastre.  Asociaţia Colectiv GTG 3010 se bazează, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei pentru prelucrare.

3.2. Comunicare

Asociaţia Colectiv GTG 3010 utilizează datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de susţinere a răniţilor cu afecțiuni grave, a familiilor acestora şi a persoanelor afectate în incendii pentru care s-au făcut donaţii.

Asociaţia Colectiv GTG 3010 se bazează, de asemenea, în acest caz, pe îndeplinirea acordului nostru ca temei de prelucrare. Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți reprezentant, persoană de contact, angajat sau alt colaborator al unui partener al Asociaţiei Colectiv GTG 3010

4.1. Menținerea relației noastre contractuale cu partenerii

Folosim datele personale relevante pentru a ne mentine relaţia contractuală cu partenerii noştri. În acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală este gestionată în mod corespunzător.

4.2. Comunicare

Folosim datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu orice problemă relevantă pentru activitatea noastră de susţinere a persoanelor care au de suferit în urma incendiilor.

De asemenea, în acest caz, ne bazăm pe interesul legitim de a asigura că relația contractuală se desfășoară în mod adecvat. În toate cazurile, datele sunt furnizate fie direct de dvs., fie de partener. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt în general numele, poziția, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate Asociaţiei Colectiv GTG 3010, de obicei de către dvs.

5. Dacă sunteți vizitator al sediului nostru:

Folosim datele dvs. personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru. În acest caz, procesarea datelor noastre se bazează pe interesul legitim al Asociaţiei Colectiv GTG 3010, și anume protejarea acestor spații, active și personal. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dvs., precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

6. Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. când vizitați site-ul nostru de internet, www.colectivgtg.com, pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor asupra interesului nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet. Pentru toate categoriile de persoane vizate de mai sus,  Asociaţia Colectiv GTG 3010 poate prelucra, de asemenea, datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică Asociaţia Colectiv GTG 3010. În acest caz, motivele pentru prelucrare pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care  Asociaţia Colectiv GTG 3010 este obligată din punct de vedere legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unei înțelegeri încheiate de Asociaţia Colectiv GTG 3010 în contextul unei astfel de tranzacții sunteți parte la o astfel de înțelegere) sau interesul legitim al Asociaţiei Colectiv GTG 3010 de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

FURNIZAREA DATELOR PERSONALE

Atunci când datele sunt solicitate direct de la dvs.,  Asociaţia Colectiv GTG 3010  vă solicită să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal pe care le solicităm în scopurile menționate mai sus, deoarece altfel nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă oferim informații privind activitatea Asociaţiei Colectiv GTG 3010).

Dacă oferiți  Asociaţiei Colectiv GTG 3010 datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de dezvăluire modalitatea în care  Asociaţia Colectiv GTG 3010 intenționează să proceseze datele lor personale, așa cum este descris în această Politică de confidențialitate.

DIVULGAREA DATELOR PERSONALE

Deși, de regulă, nu vom divulga datele dvs. personale unor terțe părți, putem să dezvăluim date personale relevante instanțelor judecătorești, autorităților relevante și afiliaților, în contextul activităților Asociaţiei Colectiv GTG 3010.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele dvs. vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopul preconizat al colectării datelor. Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre datele personale pe care le colectăm, vă rugăm să ne contactați prin e-mail, la adresa contact@colectivgtg.com.

DREPTURILE DVS.

În calitate de persoane vizate, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

 • dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea că datele dvs. personale sunt prelucrate de noi și, dacă da, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permițându-vă să rectificați datele dvs. personale, dacă sunt incorecte;
 • dreptul la ștergerea datelor – permițându-vă să obțineți ștergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricții – permițându-vă să obțineți restricția de prelucrare a datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate);
 • dreptul de a formula obiecții – permițându-vă să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permițându-vă să primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit dsau să transmiteți aceste date unui controlor de date.

Suntem bucuroși să vă asigurăm exercitarea acestor drepturi.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre aceste drepturi, depunând la noi, în calitate de controlor de date, o solicitare scrisă la Asociaţia Colectiv GTG 3010, Strada Compasului, nr.8, sector 6, București, sau prin trimiterea unui e-mail către noi la contact@colectivgtg.com. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor. Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dvs. cu cea mai mare atenție și să adresăm întrebările pe care le aveți în cel mai scurt timp posibil.

VERSIUNI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Această politică de confidențialitate este în vigoare de la 24 mai 2018. Această politică de confidențialitate poate fi actualizată din când în când. Orice actualizare va deveni aplicabilă în termen de 3 zile de la publicarea noii versiuni pe site-ul  Asociaţiei Colectiv GTG 3010.


Proiectele noastre:

Povestea luptei dintre Apă și Foc

O lecție de supraviețuire în caz de incendiu. ...

Nu antibiotice la-ntâmplare

De multe ori sunt prescrise în mod nejustificat antibiotice cu spectru larg, care aduc un ...

Vrei sa te tinem la curent cu ultimele noutati?